Kamieninių ląstelių gydymas hipertenzijai gydyti


Širdies, inkstų, ragenos, autogeninės kraujo kamieninių ląstelių ir alogeninės kaulų čiulpų transplantacijų paslaugos teikiamos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, Kauno medicinos universiteto klinikose bei Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje ir apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, skirtų Žmogaus organų ir audinių transplantacijų kamieninių ląstelių gydymas hipertenzijai gydyti paprastųjų išlaidų finansavimui.

tarptautinis senyvų žmonių hipertenzijos gydymo protokolas paskutinės kartos vaistas nuo hipertenzijos

Šiuo įsakymu patvirtintomis organų ir audinių transplantacijų bazinėmis kainomis Vilniaus ir Kauno teritorinės ligonių kasos TLK apmoka minėtoms kamieninių ląstelių gydymas hipertenzijai gydyti už faktiškai nuo m.

Už naujai įdiegiamas žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugas atitinkama TLK viešajai asmens sveikatos priežiūros įstaigai moka iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų tik tada, kai Valstybinė medicininio audito inspekcija atlieka šių paslaugų medicininį auditą ir pateikia teigiamas išvadas.

TLK moka už žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugų atskirus etapus 1 priedasneviršijant kiekvienos transplantacijos paslaugų rūšies skirtų lėšų tai viešajai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje pacientui buvo suteiktos atitinkamo etapo paslaugos.

hipertenzija ir jos sukeltas slėgio šuolis varpelių hipertenzija

Kai pacientui yra prijungta dirbtinė širdis ir jis laukia širdies transplantacijos stacionare, TLK iš širdies transplantacijoms skirtų lėšų moka ligoninei pagal 1 lovadienio bazinę kainą už faktinį šio paciento buvimo ligoninėje dienų skaičių.

Už kiekvieno multiorganinio donoro paruošimą atitinkama TLK Nacionalinio organų transplantacijos biuro raštišku nurodymu moka sveikatos priežiūros įstaigai pagal vieno paciento suaugusiojo ir vaiko tretinio lygio reanimacijos paslaugų Reanimacija III nustatytą bazinę kainą Žin. Viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugas, pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, iki kito mėnesio 10 d.

Imunoterapija ir išsėtinė sklerozė. Ko tikėtis?

Viešajai sveikatos priežiūros įstaigai skirtos lėšos Žmogaus organų ir audinių transplantacijos programai finansuoti apskaitomos banko įstaigos atskiroje sąskaitoje.

Viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudaro ir patvirtina žmogaus organų ir audinių transplantacijos išlaidų sąmatą pagal Finansų ministerijos nustatytą išlaidų klasifikaciją ir vykdo išlaidų, skirtų kiekvienai atskirai žmogaus organų ir audinių transplantacijos paslaugai širdies, ragenos, inkstų ir t. Pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui, iki kito ketvirčio 15 d.

hipertenzija išnyks hipertenzijos sindromai ir gydymas

Pasibaigus ataskaitiniams metams, nepanaudotas transplantacijos paslaugoms gautas lėšas sveikatos priežiūros įstaiga grąžina į VLK Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sąskaitą.